Dita Charanzová předala cenu Nadaci Naše dítě

V pondělí 2. února 2015 předala europoslankyně Dita Charanzová ve Valdštejnském paláci Cenu evropského občana ředitelce a senátorce Ing. Zuzaně Baudyšové za 21 let činnosti Nadace Naše dítě. Setkání laureátů ceny proběhne v únoru v Bruselu.

Cena evropského občana se uděluje od roku 2008, v České republice je letos udělena poprvé. Ocenění náleží laureátům za mimořádné aktivity podporující vzájemnou spolupráci členských států a za podporu základních práv a hodnot Evropské unie. Nadace Naše dítě se od roku 1993 zaměřuje na pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným a jinak ohroženým dětem. Spolupracuje s řadou významných mezinárodních organizací v oblasti ochrany dětí.

Ocenění mezinárodní spolupráce

Velmi si vážíme ocenění Evropského parlamentu za naši odvedenou práci pro ochranu českých dětí. Cena evropského občana je pro tým nadace profesním závazkem další pomoci dětem týraným, zneužívaným a handicapovaným,“ uvedla Zuzana Baudyšová, zakladatelka Nadace Naše dítě a senátorka.

Slavnostní udělení ceny se konalo pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horské a ve spolupráci s Informační kanceláří Evropského parlamentu ČR. Ocenění pro Nadaci Naše dítě navrhla europoslankyně Dita Charanzová za Hnutí ANO.

 „Při rozhodování, koho na cenu navrhnout, jsem dlouho neváhala. Nadace Naše dítě si velmi vážím, sleduji její aktivity a jsem ráda, že je ocenil i výbor, který nominace posuzoval. Být dobrou sudičkou dětem, kterým osud nepřál, je jistě mnohdy velmi náročné. Jsem ráda, že jsem za tuto práci mohla dnes poděkovat zejména zakladatelce nadace paní Zuzaně Baudyšové,“ říká Dita Charanzová.

Nadace Naše dítě obdržela Cenu evropského občana za dlouhodobou pomoc ohroženým dětem, která díky spolupráci s mezinárodními organizacemi přesahuje rámec České republiky. Nadace je členem mezinárodní organizace Missing Children Europe, která se zaměřuje na pomoc pohřešovaným dětem a na ochranu dětí před sexuálním zneužíváním, a byla členem evropské aliance eNASCO.

Cena pro jednotlivce i organizace

Laureáty nominují členové Evropského parlamentu, každoročně může získat ocenění vícero kandidátů. Vyznamenáni mohou být jednotlivci, skupiny, sdružení i orgány působící v členských státech. Cenu v minulosti získala například italská organizace Slaves No More, která pomáhá obětem obchodu s lidmi, nebo organizace Street Lawyers ONLUS pro lidi na ulici. Mezi oceněnými v roce 2014 byla také slovenská lékařka MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovině, nebo investigativní bulharský novinář Hristo Hristov.