Pomoc potřebným v Nepálu doprovází diskriminace, poukazuje EP

Evropský parlament dnes přijal rezoluci věnující se situaci v Nepálu. Autorkou a spolupředkladatelkou textu byla europoslankyně Dita Charanzová (ALDE/ ANO2011). Apeluje na odstranění diskriminace, prodlev a překážek při distribuci pomoci, lepší ochranu dětí, které se ocitly bez rodičů či domova, a na urychlenou pomoc zemědělským oblastem, kterým hrozí ztráta další úrody.

„Zemětřesení z konce dubna má tragickou bilanci. Zemřelo při něm 8 800 lidí, tisíce lidí byly zraněny, téměř tři miliony osob se ocitly bez střechy nad hlavou, zničeno bylo na půl milionu domů,“ říká Dita Charanzová. Na humanitární pomoci jsou dosud závislé miliony lidí, mezi nimi podle odhadů humanitárních organizací až 1,7 milionu dětí. „Jsou to děti, které přišly o jednoho či oba rodiče, ztratily své domovy, zničeny byly jejich školy. Ohroženy jsou hladem, chudobou, nemocemi i násilím či zneužívání, k němuž může v nepřehledné situaci snadno docházet. Informace, které z oblasti máme, tyto obavy bohužel potvrzují,“ doplňuje europoslankyně. Výzva proto směřuje i k nepálské vládě, která by se měla více věnovat právě těmto otázkám, mj. řešit případy násilí, k nimž dochází pravděpodobně také v humanitárních táborech. Popsané případy se týkají těch nejslabších, tedy zejména žen a dětí.

 

„Na překážky narážíme i při distribuci pomoci, dochází k neadekvátním prodlevám, vymiňovány jsou poplatky místní policií, rozdělování doprovází diskriminace podle kast, rasy i pohlaví. Pomoci Nepálu se snaží celý civilizovaný svět, od nepálské vlády očekáváme, že učiní maximum, aby pomoc byla poskytována všem, kteří ji potřebují, a to bez zbytečných prodlev,“ říká Dita Charanzová.

Zrychlení distribuce pomoci je nutné i s ohledem na klimatické vlivy, situace se v oblasti může dramaticky zhoršit povodněmi, které jsou v nadcházejícím období monzunů velmi obvyklé. Převážně zemědělský region tak čelí další hrozbě, ohrožena je po té letošní i příští úroda, na níž jsou obyvatele přímo závislí.

Rezoluce EP apeluje na EU, na mezinárodní organizace, ale například i sousední Indii, aby nepolevovaly v poskytované pomoci. Nutné je zapojení do obnovy zdravotnických zařízení, která byla zničena. Nepál je jednou z nejchudším zemí světa a jako takový nemá šanci se vypořádat s katastrofou, která jej postihla, bez pomoci zbytku světa.