EP schválil Zprávu TTIP

V4_statement_on_TTIP.pdf

Evropský parlament dnes schválil Zprávu k Transatlantické smlouvě (TTIP). „Jedná se o doporučení Evropské komisi, kudy vést jednání. Nakonec to bude právě Evropský parlament, kdo bude finální text TTIP schvalovat. Parlament své požadavky jasně definoval, řekl, kde ustoupit nelze a kde naopak očekává ambiciózní přístup,“ vysvětluje europoslankyně Dita Charanzová, že rozhodně nejde o nějaký bianco šek probíhajícím jednáním a dodává: „Pokud nezačneme uvažovat globálně o vývoji mezinárodního obchodu, přenecháme brzy své místo Asii, která s USA už dnes intenzivně jedná o uzavření transpacifické dohody."

Iniciativa V4

Dita Charanzová je také iniciátorkou společného stanoviska europoslanců zemí Visegrádské 4, které podepsalo 21 europoslanců z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska (viz příloha). "Naše země možná naléhavěji než zbytek Evropy vnímají potřebu zdůraznit nejen obchodní, ale i geopolitický význam jednání o TTIP. Jsem ráda, že i mezi českými europoslanci tato iniciativa vzbudila zájem, přijali a podpořili ji i kolegové z jiných stran a frakcí," říká Dita Charanzová.

ISDS

Transatlantická smlouva by se podle vyjádření EP měla zabývat i vzájemným uznáváním kvalifikací mezi starým a novým kontinentem či usnadněním mobility maximálně usilovat o vzájemné uznávání odborných kvalifikací na obou stranách Atlantiku. V průběhu posledních týdnů se však debaty ohledně TTIP často zúžily na otázku ISDS (urovnávání sporů mezi státem a investorem). „Europoslanci potvrdili vůli pokračovat v jednáních o ochraně investic a podpořili také návrh na vytvoření nového systému pro úpravu ISDS, “ vysvětluje Dita Charanzová a dodává: "Zásadně nicméně nesouhlasím s prohlášením socialistů, že bychom z těchto důvodu měli otevřít již uzavřená jednání o dohodě s Kanadou (CETA)."

Průtahy v jednání  

Dita Charanzová připomíná, že se hlasování vrátilo na plénum více než po měsíci, kdy v jednání o TTIP odmítli pokračovat socialističtí europoslanci. „Nejednalo se o nic jiného než politickou frašku, po zbytečných průtazích se vracíme k původnímu textu, k hlasování, které mohlo proběhnout již před několika týdny. Jsem nicméně velmi ráda, že byl text zprávy konečně schválen a byl tak vyslán jasný signál, že EU je připravena v jednáních aktivně pokračovat.“ Smlouva dává EU naději na posílení transatlantického obchodu se zbožím i službami, zvýšení exportu a tvorbě pracovních míst. Je šancí zejména pro malé a střední firmy, které si na rozdíl od svých větších konkurentů, nedokáží poradit nejen s byrokracií, ale v některých odvětvích i s vysokými cly. TTIP vytváří transatlantický trh o 850 milionech obyvatelích. Je to bezpochyby nejdůležitější projekt mezi EU a USA posledních let, který by měl posílit transatlantické partnerství jako celek.