Dita Charanzová k aféře VW: „Před prahem si musí zamést i evropské instituce“

Na program plenárního zasedání Evropského parlamentu byl aktuálně zařazen bod týkající se aféry s emisemi dieselových motorů. Jak ukazují poslední šetření, problém se netýká jen vozů Volkswagen, aféra, tak může mít dalekosáhlejší dopad na automobilový průmysl celé EU.

„Pro Česko to není dobrá zpráva. Automobilový průmysl sehrává v naší ekonomice klíčovou roli. Už dnes se potýká s výpadky na ruském trhu, další restrikce způsobené touto aférou by mohly negativně zasáhnout vývoj české ekonomiky, a to včetně zaměstnanosti,“ vysvětluje europoslankyně Dita Charanzová, která bude na plenárním zasedání v této věci také vystupovat.

„Jakkoli aféra odkryla zcela neomluvitelná pochybení výrobců aut, bylo by krátkozrakým řešením pouze je odsoudit a nehledat nápravu. Svůj díl viny na celé situaci nesou bezpochyby i neaktualizované předpisy a nedostatečné kontrolní mechanismy. Před svým prahem si tedy musíme zamést i my – evropské instituce,“ říká Dita Charanzová. Evropský autoprůmysl může podle ní v následujících měsících a možná i letech řešit vlastní budoucnost, vypořádání se se sankcemi za porušení pravidel a se soudními žalobami. Evropské instituce by přitom měly přispět k co nejrychlejšímu vyřešení této situace.

„Je v našem výsostném zájmu, aby se situace velmi rychle vyřešila. Klíčovou roli v tom musí sehrát, kromě dotčené automobilky, zejména Evropská komise. Vítám proto návrh EK na úpravu stávajících pravidel i kontrolních mechanismů. V rámci svého vystoupení na plenární schůzi hodlám vyzvat k jeho urychlenému projednání tak, aby byla zavedena jednoznačně nastavená pravidla pro testování emisí v reálných podmínkách. Předpisy nesmí ponechat prostor pro více výkladů a tedy více možností, jak takové testy provádět,“ vysvětluje Dita Charanzová.

Dita Charanzová rovněž zdůraznila, že za klíčové považuje obnovení důvěry spotřebitelů, k čemuž mohou přispět také lépe prováděné kontroly, které zjevně v této oblasti selhaly: „Nebudeme-li schopni důsledně vyžadovat, aby pravidla, která zde vytváříme, byla respektována, budeme velmi těžko vysvětlovat našim občanům, že jsme schopni bránit jejich práva a zájmy.