Ani rok po vypuknutí aféry dieselgate není jasný viník

Evropský parlament dnes za přítomnosti komisařky Bienkowské diskutoval zprávu k průběžným výsledkům práce vyšetřovací komise k aféře dieselgate, kdy docházelo k machinacím s měřením výfukových emisí automobilů. V rámci svého vystoupení na plenárním zasedání česká europoslankyně Dita Charanzová kritizovala, že ani rok od vypuknutí aféry občanům Evropské unie nikdo nepředložil ucelená, objektivní a nestranná fakta o tom, co se přesně stalo a kdo za to nese zodpovědnost.

 „V rámci slyšení před vyšetřovací komisí vystoupili experti, kteří tvrdí, že se jednalo o dlouho známý problém. Dieselová auta nesplňovala emisní limity v reálném provozu a mohla dokonce využívat různé prostředky, jak toho dosáhnout. Na druhou stranu Evropská komise odmítá, že by pochybila či konala opožděně a o možném podvodném jednání prý nevěděla,“ uvedla Dita Charanzová rozpory ve výpovědích, s nimiž se jako členka vyšetřovací komise aféry setkala.

 „Evropští spotřebitelé si kladou řadu otázek a zaslouží si vysvětlení. Bez toho nebudeme schopni obnovit jejich důvěru v evropský automobilový průmysl, což osobně považuji za hlavní cíl, k němuž musíme směřovat. Proto bych ráda vyzvala zpravodaje, aby výsledný dokument, který vzejde z práce vyšetřovací komise, byl ve svých sděleních naprosto jasný a uživatelský srozumitelný. Každému občanovi EU, který se s výsledky vyšetřování bude chtít seznámit, musí být zřejmé, k jakým pochybením došlo a kdo za ně nese odpovědnost,“ řekla Dita Charanzová.

 Výsledná zjištění budou mít podle ní i další dopady. Závěry vyšetřování by se proto měly promítnout i do připravované legislativy v této oblasti, jako například schvalování typu vozidel, či pravidla pro měření emisí. „V neposlední řadě na tyto výsledky čeká také evropský automobilový průmysl. Průmysl, který v Evropské unii vytváří přes 12 miliónů pracovních míst. Průmysl, pro který další otálení může znamenat brzdu dalšího rozvoje", uzavřela Dita Charanzová.