Slavnostní předání Ceny evropského občana

V Bruselu dnes probíhá slavností předání Ceny evropského občana, kterou udílí Evropský parlament. Za Českou republiku letos cenu získala Dita Přikrylová, zakladatelka projektu Czechitas a humanitární organizace ADRA.

Projekt Czechitas, který pořádá přednášky, workshopy, kurzy a letní tábory pro ženy a dívky, které mají chuť se vydat do světa IT technologií, se sám prezentuje takto: „Czechitas se rozhodly holkám ukázat nástroje a cestu, jak zrealizovat jejich nápady, aniž by potřebovaly shánět “ajťáka”. Cílem Czechitas je zlomit bariéry a stereotypy, které holkám brání vydat se do světa IT. Za tímto účelem organizují workshopy na různých úrovních pokročilosti, které se zaměřují na konkrétní technologie nebo znalosti. Veškeré aktivity vznikají na dobrovolnické bázi.“

Právě Czechitas na Cenu nominovala europoslankyně Dita Charanzová (ALDE): „Projekt Czechitas boří stereotypy se sympatickou lehkostí. Do světa IT ukazuje cestu ženám i dívkám, které by jinak možná těžko hledaly odvahu se na takové dobrodružství vydat. Principy projektu, včetně dobrovolnické práce, s níž je realizován, mě velmi oslovily a věřím, že se bude dál rozvíjet. Takové aktivity mají v evropské občanské společnosti své místo a já jsem ráda, že minimálně tento jeden nápaditý a úspěšný můžeme dneska ocenit i u nás. Byla bych ráda, kdyby jako poděkování a povzbuzení vnímala tuto cenu také zakladatelka Czechitas Dita Přikrylová.“

Cenou evropského občana ocenil v letošním roce Evropský parlament celkem 50 občanů a organizací ze všech 28 členských států EU. Cena se udílí každý rok a právo předkládat návrhy kandidátů mají poslanci Evropského parlamentu, přičemž každý poslanec může každý rok předložit jeden návrh. Cenu uděluje Kancelář Ceny evropského občana, složená z místopředsedů Evropského parlamentu, jeho bývalých předsedů a dalších významných osobností.

O ceně Evropského občana

Cenu evropského občana - CIVI EUROPAEO PRAEMIUM - uděluje Evropský parlament od roku 2008 za prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty listiny základních práv EU.

Cenu mohou získat jednotlivci, skupiny, sdružení nebo organizace. Právo předkládat návrhy kandidátů mají pouze poslanci Evropského parlamentu, přičemž každý poslanec může každý rok předložit jeden návrh. Národní poroty složené z nejméně tří poslanců seřadí nominace podle preferenčního pořadí. Cenu uděluje Kancelář Ceny evropského občana, složená z místopředsedů Evropského parlamentu, jeho bývalých předsedů a dalších významných osobností.