Vyjádření Dity Charanzové k dnešnímu vývoji v jednání o dohodě CETA

Považuji za velmi nešťastné, že se na dnešním summitu EU nepodařilo přijmout finální rozhodnutí o dalším osudu obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA). EU těmito tanečky ztrácí kredit důvěryhodného partnera. Na stole leží smlouva, o níž se jednalo dlouhých šest let. Kanada vyšla Evropě vstříc ve všech podstatných bodech. Otálet se zahájením ratifikačního procesu bez věcného opodstatnění je mezinárodní ostuda. Pokud bychom na konec CETA vůbec nepřijali, byl by to začátek konce liberalismu v obchodní politice. Nezbývá mi tedy než věřit, že interní politické půtky v Belgii se podaří v následujících dnech překonat a dosáhnout tak jednomyslného souhlasu členských států s podpisem této dohody.

Nepochybuji o tom, že je zde přímá souvislosti s antiglobalizačními a antiametrickými náladami, které se rojí kolem smlouvy TTIP. CETA se stala obětí těchto kampaní. Je bohužel důvod se obávat, že by odmítnutím CETA došlo k pozastavení jednání o dalších mezinárodních dohodách, o něž Unie usiluje. Právě TTIP se nabízí hned v dalším sledu. Mohlo by dojít k faktickému odstřihnutí EU od dalších příležitostí na světových trzích. První krok ke světu o nás bez nás, důsledky takového vývoje bychom skutečně pocítili všichni.

Paradoxem je, že šest let vyjednávání a velkých nadějí na obou stranách Atlantiku zastavilo pět minut po dvanácté 46 poslanců jednoho z regionálních parlamentů Belgie. Pokud jsem někdy zapochybovala o vnitřních rozhodovacích mechanismech EU, pak právě dnes. Francouzská část Belgie se svými 3,5 miliony obyvatel drží v šachu smlouvu pro 550 milionů obyvatel EU a Kanady.

Pokud se dřív jednotlivé trhy protekcionisticky uzavíraly samy do sebe, dnes je trend zcela opačný. Svět se propojuje, hledají se cesty jak podpořit ekonomický růst, jak odstranit uměle vytvořené překážky. Naléhavost tohoto přístupu zvyšuje i rozvoj nových technologií, ty hranice neznají. Jen pro představu, Kanada letos uzavřela dohodu s Ukrajinou, aktivně jedná například s Indií, Japonskem a Singapurem. EU přece v takovém světě nemůže vykročit směrem zcela opačným.