11.10.2017

Bude Playstation v češtině?

Dita Charanzová se v uplynulých dnech obrátila na vedení společnosti Sony s dotazem, zda plánují nabízet herní konzole Playstation také...

Více

04.10.2017

Dětské sňatky jako problém nejen třetího světa

Evropský parlament přijal rezoluci týkající se uzavírání dětských sňatků. „Je to problém, který bychom v 21. století vůbec řešit...

Více

04.10.2017

Levnější volání také z domova do zahraničí?

Levnější mezinárodní hovory nebo zavedení tísňových varování prostřednictvím služby 112 jsou dva z návrhů změn, které poslanci...

Více

Pro média

11.07.2016

Dita Charanzová žádá vypracování analýzy dopadu navržené směrnici ke zbraním

Ve středu (13. 7.) bude Evropský parlament rozhodovat o své pozici k tzv. zbraňové směrnici, výsledek jednání bude klíčový pro utváření výsledné podoby textu, která vzejde z tzv. trialogu (tedy následné debaty Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady). Poslankyně Dita Charanzová kromě mnoha pozměňovacích návrhů navrhla i požadavek na vytvoření detailní analýzy, která zcela přesně ukáže dopady a efektivitu navržených opatření.

Více

31.03.2016

Čínský trojský kůň zaparkoval v Praze

Celou tu čínskou hitparádu, jíž jsme svědky, jsem se dlouho snažila vnímat spíše pragmaticky. Pionýrský kroj jsem na pondělí nežehlila, ale neplánovala jsem ani lehat si před autobusy přivážející profesionální čínské vítače. 

Více

29.03.2016

Kolik lidí musí zemřít? Poklademe plyšáky a půjdeme dál?

Budeme klást květiny a plyšáky, král navštíví v nemocnicích zraněné, přejdou tři dny smutky… Pieta je na místě a lidsky je událost z Belgie otřesná, strašná kvůli obětem i zraněným. Stejně jako události z Paříže, Madridu, Londýna…

Více

15.03.2016

Rozpočet EU 2017 zvyšuje výdaje na migrační krizi i zvýšení bezpečnosti

EU by měla v rozpočtu na rok 2017 zohlednit zejména ty problémy, s nimiž se aktuálně potýká. "Každý si uvědomujeme výzvy dneška, mezi nimi samozřejmě migrační vlna,  nestálá geopolitická situace vně evropských hranic, nutnost více investovat do vlastní bezpečnosti, ochrana před hrozbami terorismu i extremismu uvnitř EU28.

Více

01.03.2016

V pasti britského referenda

Velká Británie stojí na křižovatce, kde na semaforu svítí zelená na obě strany. Kterým směrem se vydá, bude rozhodnutím většiny. Optimismus po skončení evropského summitu rychle utichl a my jsme jen pár hodin poté svědky toho, jak se politické nálady v Londýně začínají polarizovat. A to je teprve začátek. Víc než třetina nerozhodnutých voličů, tedy ta rozhodující část, se nyní dostane pod palbu argumentů z obou politických táborů. O hodně hraje David Cameron, o víc Velká Británie, o neméně zbytek Evropské unie. Drolení EU by totiž mohl být začátek jejího konce. Rozhodne se 23. června.

 

Více

26.11.2015

Charlie Hebdo, Bataclan... na co ještě EU čeká?

Co od dnešní Unie pod tíhou všech událostí očekávám? Rázná rozhodnutí a rychlá řešení. Nekonečné politické diskuze jsou nám (obzvlášť) za současné bezpečnostní situace k ničemu. 

Více

Foto 1Foto 2Foto 3Foto 5Foto 916202122dita s papežemchodorkovskij262930313214Foto 6Foto 715

Dita Charanzová

Dita Charanzová (* 30. dubna 1975 Praha) kandidovala do Evropského parlamentu v roce 2014 jako nestraník na 3. místě kandidátky hnutí ANO 2011. Zvolena byla s počtem 8 356 preferenčních hlasů (tzn. 3,41 %). Jako europoslankyně je místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a je náhradníkem ve Výboru pro mezinárodní obchod. V březnu 2016 získala jako první Češka Cenu EP za mimořádný přínos v rozvoji mezinárodních vztahů EU, server Politico ji zařadil mezi 41 nejvlivnějších poslanců EP. V roce 2015 se stala členkou správní rady Aspen Institute. 

Studia

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a později absolvovala i diplomatickou akademii ve španělském Madridu. V roce 2001 obhájila disertační práci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Profesní život

Dita Charanzová ve svém dosavadním profesním životě působila jako diplomatka, manažerka, konzultantka a vysoká státní úřednice, která se věnovala otázkám Evropské unie. V diplomatických službách České republiky pracovala osm let, z toho čtyři roky řídila na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu tým zodpovědný za obchodní a rozvojovou politiku. V letech 2000 až 2001 se podílela na projektu Evropské unie, který byl zaměřený na reformu státní správy v ČR. V minulosti pracovala také ve Štrasburku jako manažerka televizního studia při zasedáních Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Soukromí

Dita Charanzová má se svým partnerem dvě dcery Sophii a Miu. Volný čas tráví ráda aktivně, zejména cestováním. S batohem na zádech a s kapesním průvodcem již procestovala řadu exotických zemí mimo jiné například Brazílii, Barmu či Malajsii. Dříve se věnovala i takovým koníčkům jako paragliding, potápění či skoky z letadla, nyní adrenalin zažívá hlavně s dětmi. Mezi její hobby patří také vaření, její specialitou jsou mušle po thajsku, tiramisu a citrónový koláč.

Ondřej Kovařík

+32 2 28 38506

Politický poradce
Evropský parlament
Kancelář ASP 9G240
Rue Wiertz 60, B-1047 Brusel
fax: +32 2 28 49506

Sofia Benito Kwiecinski

+32 2 28 47506

Politický poradce
Evropský parlament
Kancelář ASP 9G240
Rue Wiertz 60, B-1047 Brusel
fax: +32 2 28 49506

Viktorie Plívová

+420 602 155 603
Kancelář CZ 
Jáchymova 3
100 00 Praha 1
Česká republika

Andrew Ephraim Hillman

+32 2 28 37506

Politický poradce
Evropský parlament
Kancelář ASP 9G240
Rue Wiertz 60, B-1047 Brusel
fax: +32 2 28 49506

liberals democrats

zavřít okno

Levnější volání také z domova do zahraničí?

Levnější mezinárodní hovory nebo zavedení tísňových varování prostřednictvím služby 112 jsou dva z návrhů změn, které poslanci doporučují v jednáních o telekomunikačním balíčku.

Pokud se celkový vývoj cen za telekomunikační služby promítá i do vaší faktury, pak můžete potvrdit, že ceny za telefonní hovory jdou v posledních dvaceti letech dolů. Bohužel to ale stále neplatí pro jeden typ hovorů - ty mezinárodní. Poslanci výborů pro průmysl a pro vnitřní trh proto navrhují změny, které by ceny hovorů v rámci EU stlačily dolů. V pondělí 2. října přijali stanovisko, podle kterého by volání přes mobil i pevnou linku do jiného státu EU nemělo být nepřiměřeně dražší než „domácí“ volání.

Konec drahého volání do zahraničí

Když budete telefonovat mobilem třeba ze sousedního Rakouska do Čech, nebude vás to díky zrušení roamingu stát víc, než co byste platili doma. Když ale budete z Česka telefonovat do Rakouska, je to mezinárodní hovor a může vás stát i víc než dvacet korun za minutu. Poslanci upozornili na přemrštěné poplatky za mezinárodní volání a SMSky Evropskou komisi již minulý rok.

„Konec roamingu je velké vítězství, ale nechceme se zastavovat v půli cesty. Musíme napravit absurdní situaci, kdy je roamingové volání levnější než domácí hovory,“ vysvětluje česká poslankyně za liberály Dita Charanzová, která byla autorkou stanoviska k Evropskému kodexu pro elektronické komunikace ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Tísňová varování z linky 112

V případě tísňové situace jako je živelná pohroma nebo teroristický útok by národní a místní úřady měly mít možnost upozornit lidi na nebezpečí díky lokalizaci prostřednictvím telefonu. Poslanci navrhují zavedení této tísňové komunikace z linky 112. Toho času můžete vytočením čísla 112 přivolat sanitku, hasiče nebo policii kdekoliv v EU.

Telekomunikační balíček

Výše popsané návrhy jsou mezi mnohými, které poslanci formulovali pro změnu směrnice stanovující evropský kodex pro elektronické komunikace. Jejím hlavním cílem je podpořit investice do vysokokapacitních sítí, zajistit lepší vyžití radiových frekvencí a ochranu soukromí.

„Potřebné investice se odhadují na 500–600 miliard EUR a skoro všechny - až 90 % těchto investic - musí poskytnout soukromý sektor. Takže jsme k opatřením přistupovali s cílem podpořit investice a podpořit vysokou konektivitu díky vysoké kapacitě sítí, například optickými kabely do domácností, abychom zajistili zázemí a předvídatelnost pro dlouhodobé investice,“ vysvětlila zpravodajka návrhu ve výboru pro průmysl, španělská poslankyně za lidovce Pilar del Castillo.

Součástí balíčku je také zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Zpravodajem pro toto nařízení byl český poslanec ze skupiny konzervativců Evžen Tošenovský. Cílem BEREC je zajistit v zemích EU jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace například šířením osvědčených postupů a vydáváním pokynů a stanovisek. Tošenovský ve svém návrhu zprávy usiluje o efektivnější nastavení pro sdružení BEREC.

Další postup

Zprávy z výborů schválené 2. října musí ještě posvětit celé plénum na některé z nadcházejících schůzí. Poté se stanou základem vyjednávací pozice Evropského parlamentu. Na finálním znění telekomunikačního balíčku se musí poslanci shodnout s členskými státy (Radou).