Přísnější pravidla pro testování vozidel budou v EU platit od září 2020

„Pokuta až do výše 30 000 EUR za každé nevyhovující vozidlo, namátkové kontroly ve zkušebnách i testování automobilů za reálného provozu. To jsou některá nová pravidla, která dnes přijal Evropský parlament v reakci na praxi, kterou odkryla aféra dieselgate. Platit by měla začít v září 2020,“ říká Dita Charanzová, která byla členkou vyšetřovací komise aféry a zároveň stínovou zpravodajkou materiálu za frakci ALDE.

EU již dříve aplikovala některá nová opatření týkající se zejména snížení emisních limitů a zpřísnění pravidel jejich měření. Dnes přijaté nařízení stanovuje podmínky způsobu testování nových typů automobilů v rámci jejich homologace, kontroly automobilů již v provozu a také stanovení nových pravomocí pro členské státy i Evropskou komisi. Ta bude mít dozor nad jednotlivými zeměmi, ale bude také oprávněna sama provádět kontroly vozidel, aby ověřila, že odpovídají výsledkům testování.

„Každý členský stát bude muset provádět minimální počet kontrol vozidel ročně, a to minimálně u jednoho z každých 40 000 nových motorových vozidel zaregistrovaných v dané zemi v předchozím roce. Nejméně pětina těchto kontrol musí být zaměřena na ověřování emisí v podmínkách skutečného provozu,“ říká Dita Charanzová. Česká poslankyně věří, že přijatá opatření vrátí důvěru v trh nejen u evropských spotřebitelů: „Aféra dieselgate odkryla pochybení u všech aktérů, u výrobců aut, Komise i členských států. Doufám, že nové podmínky testování zajistí, že už se nebude opakovat. Evropský automobilový průmysl z ní vyšel s pošramocenou pověstí nejen u nás, ale po celém světě, museli jsme učinit vše, abychom důvěru v trh navrátili.“