EU se pustila do boje s dezinformacemi šířenými na internetu

Evropská unie se pustila do boje s tzv. fake news, Evropská komise dnes představila řadu kroků, které chce aplikovat v praxi.

 „Vliv, kterého se fake news na sociálních sítích a jiných online platformách dostává, lze doložit z toho, že byl v posledních letech odhalen při volbách hned 18 zemí EU. Fake news jsou velmi levným a přitom účinným nástrojem k dosažení cíle svých tvůrců, ať už jsou jejich zájmy politické či ekonomické. Mají faktickou moc měnit veřejné mínění, ovlivňovat vý ;sledky voleb, rozložení politických sil a posilovat ve společnosti extrémistické hlasy, potažmo extrémistické politické strany.

Fake news vyvolávají emoce, vzbuzují strach i pocity nejistoty v dnešní i tak hektické době. Svoboda slova patří k pilířům naší demokratické společnosti, nesmíme se ale chytit do vlastní pasti a nechat v jejím jménu zaplevelit veřejný prostor dezinformacemi, které právě naši demokracii vážně ohrožují.

Jako hrozbu pro demokracii vnímá šíření dezinformací po internetu 83 % respondentů posledního průzkumu Eurobarometr k této problematice. Řada zemí se proto chystá k zákonné úpravě, která by měla před fake news společnost chránit. Po Německu dnes například i Francie přichází s návrhem, který by šíření dezinformací měl bránit zejména v době probíhajících voleb. Formy boje v této informační válce jsou různé, za důležité považuji i to, že jsou členské státy vyzvány k výměně zkušeností a praxe, která se ukáže jako účinná.

Je třeba podporovat mediální gramotnost mladých, sociální sítě jsou pro ně často nejběžnějším zdrojem informací. Podle zprávy EK přitom 8 z 10 studentů střední školy nerozezná dezinformaci od skutečné zprávy. Do určité míry v tomto může pomáhat výchova v rodině, svoji roli by ale měly sehrát i školní osnovy.

Každý legislativní krok je ale třeba měřit na miskách lékárenských vah. Řada zemí se k zákonné úpravě chystá, po Německu dnes například i Francie přichází s návrhem, které by šíření fake news mělo bránit zejména v době probíhajících voleb,“ říká Dita Charanzová.

V online prostředí se setkáváme se všemi formami šířených informací, využívány jsou falešné texty, upravená videa či fotky, zvukové záznamy. Boj proti těmto praktikám nebude jednoduchý, jelikož se nejedná o nezákonný či z právního hlediska závadný obsah.