Právo: Unie si došlápne na kontrolu naftových aut (Dita Charanzová)

Od vypuknutí aféry dieselgate uplynuly bezmála tři roky. V reakci na skandál probíhalo šetření, v němž se nakonec ukázalo, že pochybili všichni.

Nejen výrobci, kteří vědomě porušovali pravidla, ale také Evropská komise s členskými státy, které nad touto praxí dlouhodobě přivíraly oči. EU ale vedle hledání viníků připravila také balík opatření, která postupně zavádí v praxi. Po již předchozím snížení emisních limitů a zpřísnění pravidel pro jejich měření nyní Evropský parlament schválil další nařízení, které by mělo být legislativní tečkou za celou aférou. Do praxe vejde v září 2020. Jedná se zejména o nová pravidla způsobu testování nových automobilů v rámci jejich homologace, kontroly automobilů již v provozu a také stanovení nových pravomocí pro členské státy i Evropskou komisi. Ta bude mít dozor nad jednotlivými zeměmi, ale bude také oprávněna sama provádět kontroly vozidel, aby ověřila, že odpovídají výsledkům testování. V případě rozdílných hodnot mezi deklarovanými výsledky a skutečností bude moci výrobci či dovozci uložit pokutu až do výše 30 tisíc eur za každé nevyhovující vozidlo. Nové povinnosti v dozoru nad trhem budou také vyžadovat, aby všechny země prováděly určitý minimální počet kontrol vozidel ročně, a to alespoň u jednoho z každých 40 tisíc nových motorových vozidel zaregistrovaných v dané zemi v předchozím roce.

Nejméně pětina těchto kontrol musí být zaměřena na ověřování emisí v podmínkách skutečného provozu. Dnes jsou vozy důkladně testovány téměř bezvýhradně pouze před vstupem na trh. Nově by namátkové kontroly měly probíhat právě po uvedení vozu na trh, aby testování ukázalo skutečný stav a parametry automobilu v reálném provozu. Návrhy počítají s většími nároky na technické zkušebny, ty by měly podléhat pravidelným a nezávislým kontrolám, včetně neohlášených inspekcí. Větší nezávislost zkušeben vozidel na výrobci by měla do budoucna vyloučit střet zájmů. Dozor nad trhem se v důsledku dieselgate ukázal jako zcela nedostatečný. Skandálem utrpěla pověst evropských výrobců po celém světě. Věřím, že kroky, které evropské instituce v posledních více než dvou letech udělaly, toto změní. Trh i spotřebitel potřebují mít jistotu, že jsme pro nápravu udělali maximum a že se podobné excesy v automobilovém průmyslu nebudou opakovat.

Dita Charanzová pro Právo, publikováno 3. 5. 2018