Dita Charanzová prosadila nižší ceny volání v zemích EU

Evropský parlament právě definitivně potvrdil návrh poslankyně Dity Charanzové na snížení cen za volání v rámci EU. „Od 15. května příštího roku cena volání z Čech do jiné země Unie nebude vyšší než šest korun za minutu a cena SMS by se měla pohybovat maximálně kolem 1,50 Kč. Stropy jsou stanoveny v eurech (0,19 EUR/ min, resp. 0,06 EUR za SMS), pro země mimo eurozónu se budou přepočítávat dle aktuálního kurzu Evropské centrální banky a každoročně aktualizovat.

 

Stanovení nových podmínek pro volání po celé Unii je velký krok pro všechny Evropany, úspěch, pod nímž je podepsána Česká republika. To mne velmi těší. Jednání, který k tomu vedla, byla náročná, trvala více než rok. Tlak a lobby operátorů byl přitom cítit na každém kroku, jsem tedy ráda, že se mi nakonec podařilo dosáhnout úspěchu,“ říká autorka návrhu Dita Charanzová, která připomněla, že v některých případech dnes účtují operátoři za volání po EU i 30 Kč za minutu.

 

Materiál umožňuje operátorům i nadále nabízet různé marketingové balíčky pro volání doma i do zahraničí. „Zákazník ale bude mít možnost přejít na stanovený zastropovaný tarif, pokud to pro něj bude výhodnější, a to bez jakéhokoli poplatku,“ vysvětluje Dita Charanzová. Dohled nad stanovenými podmínkami budou mít národní regulátoři trhu. Sankce za případné porušení daných podmínek si stanovuje každý členský stát sám.  

 

Pětisetstránkový dokument přijatý EP také stanovuje internet jako veřejnou službu, k níž má mít možnost přístupu každý. „Neříkáme, že má být internet zdarma, tvrdíme ale, že kdokoli bude chtít být k internetu připojen, má mít garantovanou tuto možnost, stejně jako to je s vodou či elektřinou,“ říká Dita Charanzová. Materiál tedy počítá s dalším rozvojem vysokorychlostního internetu a rychlejším pokrytím optických vláken EU.

 

Dita Charanzová také prosadila několik dalších úprav v materiálu, mezi nimi například stanovení povinnosti rozeslání alarmujících sms, které v případě nebezpečí budou informovat občany od roku 2022. „Ať už se jedná o záplavy, požáry či třeba teroristický útok, lidé, kteří se budou nacházet v dotčené oblasti, dostanou zprávu na svůj mobilní telefon. Jde o systém, který v některých částech EU už velmi dobře funguje, jinde – jako třeba při teroristických útocích v Bruselu, závažně selhal. V době technologií 21. století by toto měla být standardní služba občanům, jsem proto ráda, že byl můj návrh nakonec přijat,“ říká Dita Charanzová.

 

Další opatření z dílny Dity Charanzové, jenž je součástí Telekomunikačního kodexu, se týká systému, kdy příjemce nouzového hovoru, tedy některá ze složek záchranného systému, obdrží spolu s hovorem také GPS informace o poloze volajícího (od roku 2020). „Člověk, který se zraní v horách či lesích, jen velmi těžko bude popisovat svoji přesnou polohu. Byli to tedy samotní záchranáři, kteří požadovali takovou úpravu, která jim usnadní práci a v tomto případě může doslova zachraňovat životy,“ vysvětlila Dita Charanzová.

 

Dnešní hlasování Evropského parlamentu je definitivní tečkou za legislativním procesem trvajícím více než rok. Dohoda byla dojednána na jaře letošního roku na tzv. trialogu, kde se na podobě komplexního materiálu (Telekomunikačního kodexu) dohodla Evropská komise, Rada a Evropský parlament zastoupený právě českou poslankyní.