Konference Bezpečnost dětí online

Politická frakce Evropských liberálů a demokratů (ALDE) a poslankyně Evropského parlamentu paní Dita Charanzová pořádají 5. prosince 2018 v Praze konferenci na téma bezpečnosti dětí v digitálním prostředí: „Bezpečnost dětí online.“

"Anonymita internetu je pro agresory nebezpečně komfortní zónou, v níž jsou nejzranitelnější skupinou právě děti. Musíme se naučit problém řešit, chránit je před nástrahami světa online. Sezvala jsem proto k jednomu stolu ty, kteří se s problémy setkávají ve své každodenní praxi policisty, psychology a bezpečnostní experty,“ říká Dita Charanzová.

Konference je určena primárně pedagogům a lidem, kteří se s problémy kyberšikany i dalších patologických jevů v digitálním prostředí mohou setkávat ve své praxi. „Osvěty v tomto směru není nikdy dost. Zanedbané či neřešené případy mohou vést až k nejtragičtějším koncům. Každý by měl vědět, jaký postup je za daných podmínek ten nejlepší a vůči oběti i nejcitlivější. Velmi si tedy vážím toho, že se nám podařilo přizvat za řečnický pult skutečné kapacity svých oborů, kteří právě takové informace předají auditoriu,“ uzavírá Dita Charanzová.

Více informací: www.charanzova.cz/konference 

Konference se uskuteční za podpory frakce Evropských liberálů a demokratů (ALDE), jíž je Dita Charanzová členkou v Evropském parlamentu.