Brusel se dohodl na screeningu zahraničních investic

Trialog právě dospěl k finální podobě nařízení o screeningu zahraničních investic.

„V posledních letech roste poměr zahraničních investic, které do EU míří ze zemí jako Rusko, Čína či Brazílie. A ne všechny investice se mohou řídit čistě obchodními zájmy. To byl také impulz pro evropské instituce, aby se začaly situací zabývat. Výsledkem je nařízení o screeningu investic do EU, které bylo projednáno ve velmi krátkém čase. Svědčí to dle mého názoru právě o všeobecném uvědomění si potřeby věnovat situaci náležitou pozornost,“ komentuje Dita Charanzová jednání, jichž byla jako zpravodajka za EP přímo účastna.

Pod lepší kontrolou by tak měly být investice ze třetích zemí do strategických sektorů, jako je obranný či bezpečnostní průmysl, energetická infrastruktura nebo třeba vývoj umělé inteligence.

„Velkou otázkou byl právě výčet oblastí, které by měly být sledovány. Základním heslem je bezpečnost a veřejný pořádek. Debata se ale vedla zejména o tom, co vše do této množiny zahrnout. Jsem ráda, že výsledkem jednání trialogu je vcelku stručný text, který neustavuje složité mechanismy a nenabízí ani přesný výčet monitorovaných oblastí. Ale především rozhodnutí o tom, zda případnou investici prověřovat nebo dokonce v krajním případě neumožnit, ponechává plně v kompetenci vlády dotčeného členského státu. To byl můj hlavní cíl a dle mého názoru jediná správná cesta, jedná se tu o národní citlivé oblasti bezpečnosti a neměla by tedy rozhodovat Komise, ani jiný subjekt zvenku. Každý stát si tak může své limity nastavit sám. Nařízením se však posiluje komunikace, resp. výměn a informací či spolupráce mezi státy EU v otázce zahraničních investic, a to je pro jednotný trh velmi důležitý moment,“ uzavírá Dita Charanzová. O nařízení bude EP hlasovat pravděpodobně v únoru, pokud jej schválí, platit by mohlo od druhé poloviny roku 2020.