Polovina českých dětí má zkušenost s kyberšikanou, zaznělo na konferenci Bezpečnost dětí online

V Praze se dnes konala konference Bezpečnost dětí online, kterou uspořádala poslankyně Evropského parlamentu Dita Charanzová. Mezi řečníky byla řada expertů, kteří se problematice věnují ve své každodenní práci policistů, psychologů, vyšetřovatelů či akademiků, kteří své poznatky posléze uvádějí do praxe.

 

„S kyberšikanou se setkala polovina českých dětí, ať už v roli oběti či agresora. Podle České školní inspekce se problém týká víc než poloviny českých základních a středních škol. Na internetu je totiž mnohem snadnější stát se útočníkem než v běžném prostředí a oběť kyberšikany přitom nepoznáte podle modřin či podlitin. Důsledky ale může mít kyberšikana mnohem fatálnější, v tom je online prostředí zákeřné,“ vysvětluje Dita Charanzová, proč se rozhodla uspořádat konferenci Bezpečnost dětí online, která byla primárně určena právě pedagogům a lidem, kteří pracují s dětmi.

 

Konference mapovala problematiku patologických jevů v online prostředí, které se dotýkají hlavně dětí. Popisovala násilí, šikanu a různé další typy trestných činů, které se postupně přesouvají z fyzického světa do kybernetického prostředí. Pro pedagogy byly určeny i pracovní sešity s náměty, jak o problémech debatovat se studenty.

 

Každé druhé dítě chatuje s cizími lidmi, pětina by neodmítla osobní schůzku. Téměř každé šesté české dítě sdílí na internetu intimní fotografie a videa. Tento tzv. sexting vykazuje mezi českými dětmi rok od roku rostoucí trend. A velmi znepokojivý je fakt, že 7 % dětí bylo k provozování sextingu donuceno proti své vůli,“ cituje Dita Charanzová některé z výsledků průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci, která se problematice věnuje dlouhodobě.

 

Nejzranitelnější skupinou v anonymním prostředí internetu jsou podle Charanzové právě děti, které informace a identity neznámých osob často přijímají jako dané - aniž by si uvědomovali možná rizika: „Na internetu přitom každý z nás může být kdokoli,“ říká Dita Charanzová.

 

Pokud je na internetu zneužita intimní fotografie dětí, ať už k šíření po sítích, nebo třeba k vydírání, celá třetina dětí se nikomu nesvěří. „Děti se bojí sdílet tento problém i se svými nejbližšími. Nechávají si je často pro sebe. To může vést k tragickým koncům, kdy dítě neví, jak se ze situace dostat, jak se bránit. Je to nebezpečný fenomén,“ uzavírá Dita Charanzová.