Evropa bez vody? Problém je třeba brát vážně

Evropský parlament dnes přijal nařízení o opětovném využívání vody. Reaguje tak na zvyšující se poptávku po vodě i změnu klimatu, která s sebou nese mimo jiné zvýšování průměrných teplot.

„Zdroje dodávek vody dělají už dnes starost zhruba polovině obyvatel EU. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Sucha trápí také Česko, a je to problém který i my můžeme pociťovat stále intenzivněji. Nelze mít přehnaná očekávání, že se situace do budoucna zlepší a je tedy třeba mj. hledat způsoby, jak vodu využít opakovaně. To je i případ dnes schváleného nařízení,“ vysvětluje Dita Charanzová, proč pro něj hlasovala, a dodává: „Zhoršující se sucha nás v Evropě posledních třicet let stále v součtu 100 miliard eur. Nedostatek vody dnes sužuje zejména státy jižní Evropy, kde se zvyšuje spotřeba vody v důsledku cestovního ruchu. Závažný nedostatek zásob vody se týká Kypru, Bulharska, Španělska, Itálie a dalších, ale nevyhýbá se ani České republice. Právě vyšší spotřeba vody a zároveň zvyšující se teplota vyvolává znepokojení nad tím, že bude přibývat oblastí s nedostatkem vody v EU.“

  

Řešení může být mimo jiné v opakovaném využití zejména městských odpadních vod z čistíren, které by mohly sloužit k zavlažování v zemědělství.

 

„Podle dat Evropské komise má EU potenciál využívat do pár let šestkrát více odpadních vod než dnes. To by vyžadovalo investici necelých 700 milionů eur a umožnilo by to opětovné využívání více než poloviny celkového objemu vody teoreticky dostupné pro zavlažování z čistíren odpadních vod v EU. Přímý odběr vody z vodních útvarů a podzemních vod by to snížilo o 5 %,“ říká Dita Charanzová.

 

Tímto směrem se také ubírá dnes přijatý návrh. Využití odpadní vody omezuje na účely zavlažování v zemědělství. Zemědělství je jedním z hlavních odvětví využívajících vodu. Cílem návrhu je mimo jiné zajistit, aby využité odpadní vody byly bezpečné, čímž budou chráněni jak občané, tak životní prostředí. Zpráva tedy mj. definuje také minimální požadavky na kvalitu využitých odpadních vod.