Akt o kybernetické bezpečnosti

Evropský parlament dnes také přijal Akt o kybernetické bezpečnosti, který je tvořen dvěma částmi: v první části je stanovena úloha a mandát agentury ENISA (Agentura EU pro bezpečnost sítí a informací) s cílem posílit agenturu rozpočtově i personálně. Ve druhé části se zavádí evropský systém certifikace kybernetické bezpečnosti ve formě dobrovolného rámce pro zlepšení bezpečnosti připojených zařízení a digitálních produktů a služeb. 

 

„Už dnes máme po světě miliardy zařízení připojených k internetu, zařízení, která vstupují do našeho života ve všech jeho aspektech. Zařízení, procesy a služby internetu věcí musí být maximálně bezpečné a zabezpečené, musíme umět minimalizovat rizika hrozeb. 

 

Pro EU je každý krok na cestě ke kybernetické bezpečnosti podstatný nejen z hlediska koncového spotřebitele, ale i kvůli struktuře evropského hospodářství, které je významnou měrou tvořeno průmyslem. Úsilí o minimalizaci možných rizik v oblasti spotřebního zboží, průmyslových aplikací a kritické infrastruktury je tedy v zájmu právě i průmyslových odvětví,“ uzavírá Dita Charanzová