Hrubé porušování lidských práv na Kubě, Dita Charanzová žádá jednání EU

Dita Charanzová iniciovala vznik rezoluce reagující na aktuální stav na Kubě, kde dochází k nové vlně zatýkání odpůrců režimu: „Jsem ráda, že Evropský parlament vyslyšel můj apel a souhlasil s tím, že máme začít okamžitě jednat, svolat bilaterální jednání s Kubou do 15 dnů. Vývoj na Kubě ukazuje, že nedochází k očekávanému uvolnění režimu, stav lidských práv zůstává v této zemi nadále tristní. Došlo k uvěznění řady členů politické opozice, mezi nimi i José Daniel Ferrera, kterého osobně znám. Pro mne to byl mezi jinými další silný impulz k tomu rychle jednat. Osud těchto lidí je dnes velmi nejistý, troufnu si tvrdit, že jsou v ohrožení života.“

Dita Charanzová připomíná, že jednání Kuby porušuje podmínky, které jsou součástí podepsané dohody s EU. „Většina této dohody stojí na jasném závazku dodržování lidských práv, dnes je zřejmé, že ze strany Kuby dochází k flagrantnímu porušování této podmínky. V úmluvě je jasně deklarováno, že pokud dojde k porušení této podmínky, jedná se o naléhavý stav, který si vyžaduje svolání bilaterálního jednání do 15 dnů. Tento stav nastal. Evropská unie by měla velmi razantně zakročit, vyvolat toto jednání a žádat okamžité propuštění politických vězňů. Požadovat dodržování závazků, k nimž se Kuba přistoupila.“