Zavádění dalších evropských daní bez dopadové studie je hazard

Evropská komise připravila na příštích sedm let velmi ambiciózní rozpočet, a to včetně Fondu obnovy. EU si podle tohoto plánu má na výdaje k sanaci krize spojené s COVID – 19 vypůjčit část prostředků na finančních trzích. EP navrhuje zavedení šesti nových evropských daní bez důsledného posouzení dopadů, Dita Charanzová s tím nesouhlasí: „Otázka, z čeho budeme půjčky splácet, je zcela na místě. Stejně jako vedeme debatu o podobě jednotlivých kapitol rozpočtu, řešíme tak i otázku jeho dalších zdrojů.

Uvalit na Evropu šest nových daní v době počínající krize, bez toho abychom vyřešili jejich přesný dopad na naše hospodářství, je hazard, nikoli řešení. V debatě mi také velmi chybí argument dočasnosti řešení, rozpočet je na sedm let, řešíme v něm zcela mimořádnou situaci související s pandemií. Neměli bychom hovořit jen o systémových změnách,“ vysvětluje Dita Charanzová a dodává:

„Předběžný konsenzus panuje nad zavedením daně z nerecyklovaných plastů a u digitální daně. Její parametry by měla brzy představit Evropská komise, jisté ale je že se bude týkat těch digitálních gigantů, které působící v EU, ale daně odvádí jinde. Na druhou stranu bychom se neměli unáhlit s vytvořením daně z finančních transakcí. Tu navrhuje parlament, nemá ale ani podporu velké části států.

Financování příštího rozpočtu řešit musíme, nové vlastní zdroje by ale měly být stabilní, neměly by být administrativně složité, neměly by penalizovat členské státy za strukturu jejich hospodářství ani disproporčně dopadat na méně rozvinuté země. 

Na závěr bych snad jen dodala, že jsem přesvědčena, že Evropský parlament by se měl v debatě zaměřit zejména na otázku rozpočtových obálek, je důležité, abychom posílili zdravotnictví a výzkum. S tím bychom měli jít vyjednávat, to by měl být hlavní bod, který lídrů jako parlament předložíme.“