Cena Oswaldo Paya putuje do EP díky boji za lidská práva

Evropský parlament obdržel cenu Oswaldo Paya. Cenu si převzala skupina pěti poslanců EP, kteří se významně podílí na podpoře lidských práv. Mezi nimi je i česká europoslankyně Dita Charanzová, dále Antonio López-Istúriz, Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch a José R. Bauzá.

Dita Charanzová poukazuje na porušování lidských práv na Kubě opakovaně, naposledy byla autorkou související rezoluce Evropského parlamentu, která byla přijata na podzim loňského roku. Upozorňuje se v ní mj. i na případ zadrženého a mučeného opozičního kubánského politika José Ferrera.  

„Kubánský režim bohužel znovu utahuje šrouby, situace se zde nelepší a mnoho lidí stále končí ve vězení. Považovala jsem za důležité poukázat na případ opozičního politika José Daniela Ferrera, který byl bez obvinění držen ve vězení a mučen. Chtěla jsem připomenout případ Armanda Sosa Fortuny, který po dlouhých 43 letech zemřel ve vězení, když kubánské úřady i přes jeho zhoršující se zdraví neschválily propuštění. Naši pozornost a pozornost celého světa si zaslouží i dalších 120 politických vězňů na Kubě, mezi nimiž je mnoho nezávislých novinářů, disidentů a obránců lidských práv. Vyzvali jsme Kubu k propuštění těchto politických vězňů,“ vysvětluje svoji motivaci místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, která se otázkám lidských práv zejména věnuje dlouhodobě a dodává:

„Kuba takovými postupy porušuje veškeré závazky, k nimž  se přihlásila v roce 2016 podpisem Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou. Právě zde se kubánská vláda zavázala dodržovat a podporovat lidská práva.“ José Daniel Ferrer byl nakonec i díky mezinárodnímu tlaku z vězení skutečně propuštěn, i nadále je ale držen v domácím vězení.

„Evropský parlament se o dialog snaží, na straně Kuby ale narážíme na absenci politické vůle. Smysluplný dialog musí zahrnovat i občanskou společnost a všechny politické představitele opozice, to je dnes ale nepředstavitelné,“ říká Dita Charanzová. Rezoluce EP, jejíž je autorkou také žádá, aby kubánská vláda provedla právní reformy s cílem zaručit svobodu tisku, sdružování a demonstrace a aby zahájila politické reformy, které umožní demokratické volby, vyzvala také kubánské orgány, aby zrušily trest smrti u všech trestných činů. 

 Cena Oswaldo Payá: Svoboda a život, nese jméno asi nejznámějšího kubánského disidenta, který byl mj. opakovaně nominován na Nobelovu cenu za mír, v roce 2005 dokonce i bývalým českým prezidentem Václavem Havlem. Zemřel za nevyjasněných okolností v roce 2012.