K projevu Ursuly von der Leyen o stavu unie...

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesla projev ke stavu EU, takto jej okomentovala Dity Charanzové, místopředsedkyně EP: „Projev to byl velmi obšírný, ambiciózní, dotkl obsáhlé škály problémů. Měla jsem dojem, že bychom si tam každý měl najít něco ze své kapitoly. Rozhodně bych pochválila snahu Komise posílit výdaje na zdravotnictví, na výzkum a vývoj, že se zabývá digitalizací Evropy a hledá cesty, včetně masivních investic, jak z Evropy učinit digitálního globálního leadra. Vidím v tom velkou budoucnost pro EU a jsem ráda, že je Komisí vnímáno jako jedna z priorit.

Na druhou stranu, naplnily se bohužel informace, o nichž se v kuloárech mluví již dlouho, a sice že Komise hodlá zpřísnit cíl snižování emisí, navrhuje 55% snížení do deseti let. Von der Leyen zde hovoří o velké příležitosti, já ale v takovém cíli vidím také riziko.

Všichni bychom si samozřejmě přáli čistou planetu, nemůžeme ale přenášet tíhu politických rozhodnutí na výrobce a zákazníky. Papír snese všechno, je ale třeba dávat si jen reálné cíle. Obávám se, že se další snižování emisních limitů zásadně podepíše zejména na automobilovém průmyslu. Nemůžeme předpokládat, že do deseti let bude půlka Evropy jezdit v elektroautomobilech. Doufám, ža ta debata, která se nyní povede na evropské úrovni i na úrovni členských států, bude vedena zdravým rozumem.“