Snižování emisních limitů musí odpovídat reálným možnostem

Evropský parlament dnes odsouhlasil svůj návrh na snižování emisí v rámci nového klimatického zákona. Cílem do roku 2030 by dle EP mělo být zpřísnění limitů o 60 %. Komise se už k otázce vyjádřila, po Parlamentu přijdou na řadu členské země, které o této otázce ještě nevyjednávaly.

Zde je stručný komentář Dity Charanzové, místopředsedkyně Evropského parlamentu:

„Jsem zastáncem toho, abychom řešili otázky klimatu, udělali maximum pro čisté životní prostředí. Pro navržené snížení limitů ve výši 60 % do roku 2030 jsem ale hlasovat nemohla. Ani rozhodování Parlamentu v tomto bodu nebylo vůbec jednoznačné, zpřísnění limitů prošlo jen velmi těsnou většinou. 

Já osobně postrádám zejména jakékoli dopadové studie, které by ukázaly, jaký vliv by mělo takové snížení na ekonomiky jednotlivých zemí. Bez toho rozhodujeme od stolu, aniž bychom věděli, kolik podniků bychom museli zavřít, kolik lidí by přišlo o práci a jaký propad HDP by znamenalo v jednotlivých zemích zpřísnění limitů na 60 %. Pro byznys je to naprosto nepředvídatelná situace.

Obávám se o osud českého hospodářství. Jsme průmyslová země, neuvážené požadavky by na stav naší ekonomiky mohly mít silně negativní dopad. Řada sektorů, včetně pro nás tak důležitého automobilového průmyslu, se bude zcela jistě těžko vypořádávat s dopady covidové krize. Velmi mi také vadí, že pro tento průmysl měníme pravidla v průběhu hry. Spolu s přehnaně ambiciózními emisními limity by to pro něj mohl být smrtící koktejl. 

EU by měla mít kvalitní klimatický zákon, který položí základy spravedlivé transformace našich hospodářství, abychom zajistili udržitelný růst a čistější životní prostředí pro naše děti. Musíme ale uvažovat v reálných parametrech. Dnes se ukazuje, že Evropský parlament chce jít ještě dál než Evropská komise.