EP posílil ochranu dětí proti sexuálním predátorům v online prostředí

Evropský parlament přijal úpravu k lepší ochraně dětí na internetu, resp. boje proti sexuálním predátorům v online prostředí.

“Evropa dává jasně najevo, že je připravena pro ochranu dětí na internetu udělat maximum. Jde o jeden z prvních významných legislativních kroků, které v této věci činíme, a já jsem za to velmi ráda. Jak ukazuje praxe, osvěta je důležitá, ale pro skutečnou ochranu těch nejzranitelnějších zdaleka nestačí.

Pandemie navíc přispěla ke zhoršení situace, v některých členských státech během ní vzrostla poptávka po citlivých materiálech týkajících se pohlavního zneužívání dětí až o 25 %,“ připomíná místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, která je zároveň ambasadorkou celoevropského projektu Safer Internet v ČR.

Státy měly do konce roku 2020 čas na přijetí přísných pravidel na ochranu soukromí v rámci směrnice o elektronických komunikacích, která zakazuje digitálním platformách efektivně monitorovat akty zneužívání dětí v soukromých komunikacích. Díky tomuto novému návrhu ale dostanou platformy od EU výjimku a v momentě, kdy zjistí akt zneužívání nebo úmysl zneužívat (grooming), budou automaticky tyto snahy oznamovat relevantním autoritám.

„Polovina českých dětí má zkušenost s kyberšikanou, každé druhé dítě také chatuje s cizími lidmi, pětina by neodmítla osobní schůzku. A téměř každé šesté české dítě sdílí na internetu intimní fotografie a videa. Schválením výjimky dáváme digitálním platformách mandát, aby úřadům pomohly s efektivní ochranou dětí před sexuálními predátory.

Je třeba efektivně ochránit děti před mnoha patologickými jevy, kterým mohou být na internetu kdykoli vystaveny. Anonymní prostředí internetu bohužel dává agresorům neomezené možnosti, jak s dítětem manipulovat, řada případů pak může končit tím nejtragičtějším způsobem,“ uzavírá Dita Charanzová.