K projevu Ursuly von der Leyen

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen pronesla dnes ve Štrasburku projev o stavu EU.  

"Proslov se mi určitě líbil více než minulý rok. Vítám sebereflexi, ponaučení se z chyb z počátku pandemie a důraz na větší spolupráci v oblasti zdravotnictví. 

Oceňuji návrh nového programu pro mladé lidi, jak jim pomoci při hledání pracovních možností v Evropě.  

Za slabé místo projevu naopak považuji, ze předsedkyně Komise zůstala v mnohých oblastech jen u politických hesel. Vyzdvihla sice důležitost vnitřního trhu, ale chyběly mi konkrétní návrhy, jak odstranit stávající překážky.

U zelené agendy je dobře, že Evropa bude více tlačit na ostatní země, aby plnily své environmentální závazky. Nesmíme zároveň ale zapomínat na dopady politik na naše občany. Vítám, že dnes Komise přislíbila v této oblasti vytvoření nového sociálního fondu, obavám se ale, že tyto prostředky na pokrytí zvýšených nákladů domácnosti rozhodně stačit nebudou."