EP čeká hlasování o budoucnosti sportu

Evropský parlament dnes schvaluje zprávu o současné situaci v oblasti politiky sportu a možnostech, jakým směrem má evropská politika v této oblasti v dalších letech směřovat. V době pandemie a opakovaných lockdownů je nezbytné politiku sportu posílit. 

 

Hodnotící zpráva představuje konkrétní návrhy, jakým směrem se má politika v oblasti sportu ubírat. Jedním z hlavních bodů je návrh na vytvoření pozice evropského koordinátora pro sport. Ten má pomoci sportovní politiku v rámci členských států sjednotit a vylepšit podmínky pro sportovce. 

 

Státy by měly hlavně využít evropského rozpočtu k budování sportovních infrastruktur. Zpráva dále doporučuje zamyslet se nad možností uplatnit na sportovní sektor nejnižší možnou sazbu DPH s cílem usnadnit přístup k jeho službám v postpandemické době. 

 

Je potřeba mj. i vylepšit přerozdělování financí tak, aby velké sportovní organizace a kluby nebyly preferovány před menšími. 

 

Sport musíme podporovat, ať už na národní, tak evropské úrovni. Dvě třetiny Čechů vůbec nesportují. V žebříčku lidí trpících nadváhou nebo obezitou se Češi umisťují v Evropě bohužel na předních místech. To musíme změnit. Česko by mělo využít evropských peněz na vybudování sportovní infrastruktury a zároveň hledat cestu, jak ulehčit přístup ke sportu široké veřejnosti, říká k důležitosti podpory sportu místopředsedkyně EP Dita Charanzová a dodává: Sama se svojí rodinou sportuji, kdykoli máme volný čas a své děti vedu k pohybu denně.