Charanzová je první Češka ve vedení EP zvolená na celých 5 let

Po dvou a půl letech se europoslankyni Ditě Charanzové podařilo obhájit post místopředsedkyně Evropského parlamentu. Stala se tak první ženou z České republiky a zároveň první europoslankyní z naší země, která zastává tuto pozici po dobu celých pěti let volebního mandátu. Dosavadní místopředsedové EP z České republiky byli v místopředsednické funkci vždy jen na dobu 2,5 let. Patřit do vedení EP dává Ditě Charanzové mnohem větší možnost ovlivňovat směřování této evropské instituce a také lépe prosazovat české zájmy v Bruselu. 

"Být znovu zvolená na post místopředsedkyně je pro mě velká čest a velký závazek. Velmi si vážím podpory, kterou mi kolegové dnes vyslovili, a chtěla bych jim za to poděkovat. Výsledek dnešní volby vnímám jako ocenění mé dosavadní práce v Evropském parlamentu.  Nadále bych se v jeho vedení chtěla věnovat vztahům s národními parlamenty a jednotlivými státy, aby jejich hlas byl v Bruselu a Štrasburku dostatečně slyšet. Chci Evropský parlament více přiblížit občanům.”

Charanzová se v EP věnuje digitální agendě a ochraně lidských práv. Nezávislý bruselský server VoteWatch, který dlouhodobě monitoruje dění v EP, ji v roce 2021 označil za nejvlivnějšího českého europoslance a zároveň ji zařadil na 13. příčku ze všech 705 poslanců EP. 


Dita Charanzová se mj. zasloužila o snížení ceny za volání po EU, je podepsána pod návrhy, které přinesly zrušení geoblockingu, tedy diskriminace zákazníků v online prostředí, nebo zajištění volného toku dat v rámci EU. Aktuálně pracuje na návrhu legislativy o digitálních službách, která má vést k nastavení jasných a spravedlivých pravidel v online prostředí. Zasazuje se o posílení ochrany práv dětí na internetu a také o výraznější práva pro spotřebitele.