EP k situaci na Ukrajině

Místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová podporuje kandidaturu Ukrajiny do EU

Evropský parlament přijme rezoluci k Ukrajině, ve které plně odsuzuje invazi ruské armády na ukrajinském území, navrhuje další sankce na Rusko a Bělorusko a podporuje kandidaturu Ukrajiny do EU, včetně její integrace do vnitřního trhu.

“Ukrajina vidí svou budoucnost v EU a my ji v tom musíme podpořit. Proto jsem také usilovala o to, aby se do textu usnesení dostala zmínka o vstupu Ukrajiny do EU,” říká k návrhu Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu.

Rezoluce EP se zaměřuje na civilní ztráty, na situaci žen a dětí a žádá Komisi, aby přijala opatření pro ochranu uprchlíků z Ukrajiny ve východní Evropě.  

Parlament také reaguje na útoky ruských vojsk na civilní cíle a podporuje rozšíření seznamu o další sankce, které by postihly zbrojní průmysl, omezily dovoz ruského plynu a ropy či zamezily všem investicím z Ruska a do Ruska a zablokovaly také alternativní způsoby měnových transakcí.

“Všechny tyto kroky jsou pokračujícím tlakem na omezení ruské ekonomiky a chodu státu. Putinův režim páchá válečné zločiny a musí se za ně zodpovídat před Mezinárodním trestním tribunálem," dodává Charanzová.