Popisky na masných výrobcích budou podrobnější - ocení to spotřebitel?

Evropský parlament schválil rezoluci s návrhem na rozšíření povinnosti informovat spotřebitele o složení zpracovaných masných výrobků. Europoslankyně Dita Charanzová (ALDE/ ANO2011) hlasovala proti: „Nemyslím, že popis výrobku dlouhý jak výčet publikací Lonely Planet, pomůže spotřebiteli posoudit kvalitu zboží či jeho bezpečnost. Legislativa by navíc zatížila zejména menší výrobny další administrativou a náklady.“   

 

Evropský parlament bude posuzovat návrhy v několika variantách, podle kterých by se v různém rozsahu rozšířila povinnost výrobce informovat spotřebitele zejména o původu jednotlivých složek masného výrobku, a to včetně místa narození zvířete, chovu, jeho porážky, zpracování apod. „Trend z posledních let je jasný – poskytnout zákazníkovi co nejvíce informací o jakémkoli produktu. S tím lze obecně souhlasit, je ale nutné případy posuzovat individuálně. Jestli budeme párky balit do plachty, aby téměř laboratorní popis obsahoval vše potřebné, informaci o kvalitě to spotřebiteli stejně nezajistí. Nové značení by ale zcela jistě znamenalo další administrativu pro firmy – pro ně vyšší náklady, pro zákazníka vyšší cena.“

 

„Doufala jsem, že zvítězí zdravý rozum a podrobné značení zůstane na dobrovolném rozhodnutí výrobce. Ponechme to jako konkurenční výhodu u zákazníků, kteří z nějakého důvodu podrobné informace požadují. Systémovou regulaci nařízenou shora ale považuji v tomto případě za nešťastnou,“ uzavírá Dita Charanzová.