Komise představila nový rozpočet EU pro roky 2021 - 2027

Evropská komise dnes představuje svůj návrh rozpočetu EU pro období 2021 – 2027, kdy Evropská unie bude menší o jednoho ze svých stávajících členů, Velkou Británii. Přesto a nebo možná právě proto počítá EK s navýšením rozpočtu na úroveň dosahující více než jedno procento HNP EU. Komisař zodpovědný za rozpočet Günther Oettinger toto navýšení kromě inflace a růstu evropské ekonomiky zdůvodňuje především novými výzvami, kterým EU bude v následujícím období čelit, jako je ochrana vnějších hranic či migrace.

"Navýšení rozpočtu a priori nerozporuji, nicméně je důležité, kam budou dodatečné prostředky směrovat a z čeho budou plynout. Mezi současné priority EU vidím i já posílení bezpečnosti a s ní související efektivní ochranu vnějších hranic EU a proto podporuji násobné navýšení prostředků oproti současnému stavu. Výrazného navýšení by se také měla dočkat podpora výzkumu, či vzdělávací programy typu Erasmus+. Naopak zhruba o 5 % se sníží podpora zemědělských dotací či podpora ze strukturálních fondů," komentuje návrh rozpočtu Dita Charanzová. Upozorňuje ale, že nás čeká náročná debata nejen v Evropském parlamentu, ale i s jednotlivými členskými státy.

"U rozpočtu je požadována shoda nejen institucí, ale také všech členských států. Některé země už dnes návrh rozpočtu kritizují, uvidíme tedy, jak se další jednání budou vyvíjet. V ČR bychom si měli důkladně zanalyzovat tyto návrhy a zhodnotit, jak zapadají do našich cílů. Ani Česku se totiž například nevyhne škrtání v podpoře z EU, nicméně i nadále zůstaneme čistým příjemcem, tedy více peněz z Bruselu do Prahy přiteče, než kolik do EU rozpočtu odevzdáme. Bude tedy na nás, abychom dokázali prostředky z fondů co nejefektivněji využít, lépe pracovat s jejich čerpáním a peníze směřovat do oblastí, které zlepšit potřebujeme nejakutněji," říká Dita Charanzová.