Mothers on the Run

 

Výstava fotografií Tomáše Třeštíka Mothers on the Run byla v bruselském sídle Evropského parlamentu k vidění v týdnu od 26. listopadu. Mapuje příběhy žen, které v rychlosti opouští své domovy, aby se svými dětmi utekli před agresorem do azylového domu. Téma násilí na ženách spojovalo tuto a řadu dalších akcí, které Dita Charanzová v Bruselu během týdne uspořádala. To vše s Nadací Terezy Maxové, a to i s její patronkou. Kromě zmíněné výstavy proběhl třeba i kulatý stůl odborníků z různých oborů i koutů Evropy, kteří se problematikou

zabývají.