Dohoda mezi EU a Singapurem je schválena, platit začne koncem léta

Obchodní dohoda mezi EU a Singapurem je schválena, platit začne koncem léta. HDP EU by se díky ní mohl zvýšit o 550 milionů EUR.

 

“Do Singapuru vyváží už dnes přibližně 50 000 evropských společností, z nichž 83 % jsou malé a střední podniky. Věřím tedy, že podpis dohody otevírá nové možnosti také českým firmám i z tohoto sektoru. Pro ty, které už dnes v zemi aktivní jsou, znamená podpis dohody a odstranění stávajících překážek úsporu odhadem 120 milionů korun ročně,” říká Dita Charanzová

 

Je to první dohoda svého druhu, kterou má EU podepsanou s některou ze Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). „Singapur je přitom leadrem regionu, proto věřím, že jde první o vlaštovku, která bude motivovat k dojednání podobných vztahů i s dalšími zeměmi ASEAN. Další by mohl být Vietnam, kde jsme v jednání už také velmi postoupili,“ říká Dita Charanzová. 

 

Singapur se zavázal odstranit překážky vzájemného obchodu, jako jsou dvojí bezpečnostní testy automobilů a jejich dílů a elektroniky, díky dohodě budou zrušena i zbývající cla. Dohoda také zajistí společnostem EU lepší přístup na singapurský trh se službami, jako jsou finanční, telekomunikační a poštovní služby, inženýrské služby, služby architektů i na singapurský trh veřejných zakázek.

 

Z dohody budou těžit například čeští vývozci v potravinářském průmyslu a sektoru elektrických zařízení, už dnes je Singapur je pro potraviny a nápoje z EU pátým největším vývozním trhem v Asii, přičemž hodnota vývozu činí přibližně 2 miliardy eur ročně.

 

„Asie, stejně jako třeba Latinská Amerika, je pro nás velmi důležitým obchodním partnerem, kde musíme našim firmám otvírat dveře, nastavit lepší podmínky k obchodní výměně. Věřím, že tudy se budou ubírat trendy dalšího rozvoje globálního světového obchodu, a jsem ráda, že EU je u toho. ,“ komentuje Dita Charanzová.