EP schválil dohodu s Vietnamem, pro české exportéry nabízí nové příležitosti

Evropský parlament dnes schválil dlouho vyjednávanou dohodu o volném obchodu s Vietnamem, místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová tento krok vítá. „Podařilo se nám dle mého vyjednat velmi dobrou dohodu, která otvírá další trh českým firmám. Pro naši proexportně orientovanou ekonomiku je taková spolupráce s třetími zeměmi extrémně důležitá, je třeba hledat nové obchodní příležitosti i mimo trh EU.  

Vietnam je navíc pro Česko tradiční obchodní partner, naše firmy mají na co navazovat, i to je pro ně velká konkurenční výhoda. Konkrétně v tomto případě budou úspory pro české subjekty znamenat v součtu až 900 milionů korun, zejména na clech a dalších nákladech obchodu.

Jsem velmi ráda, že součástí dohody je také možnost jejího pozastavení, pokud by docházelo k porušování lidských práv, dává nám do rukou možnost, jak vést dialog s oficiálními představiteli Vietnamu, jak prosazovat naše hodnoty i standardy. Vedle lidskoprávních otázek jsou to i další aspekty, které EU považuje za zásadní, jako například dodržování cílů Pařížské klimatické dohody nebo podpora společenské odpovědnosti podniků,“ připomíná Dita Charanzová.

Dohoda odstraňuje až 99 % veškerých cel, usnadňuje přístup na trh služeb, otevírá dokonce trh veřejných zakázek. „Určitě je dobrou zprávou, že budeme mít nově zajištěnou i ochranu tradičních českých produktů, značek jako Žatecký chmel, České pivo a Českobudějovické pivo. Z našeho pohledu je podpis dohody spojen s velkou příležitostí zejména pro firmy automobilového, strojírenského a elektrotechnického průmyslu, upozorňuje Dita Charanzová. Podle nezávislých studií lze očekávat úspory na clech až 575 mil. Kč a eliminaci dalších nákladů v hodnotě až 330 mil. Kč. Tj. celkem na clech a netarifních překážkách hovoříme o úspoře ve výši zhruba 900 mil. Kč.

Dohoda obsahuje moderně koncipovanou kapitolu věnovanou obchodu a udržitelnému rozvoji, v níž se strany dohodly na dodržování environmentálních a sociálních standardů. Vietnam se zavázal mj. i k ratifikaci zbývajících základních konvencí Mezinárodní organizace práce (ILO), implementaci závazků vyplývajících z Pařížské klimatické dohody a podpoře společenské odpovědnosti podniků. „Navíc jsou už vidět první výsledky, například v červnu Vietnam ratifikoval Konvenci č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat, jejíž absence mu byla dlouhodobě vyčítána. Věřím, že dalších pozitivních výsledků se ještě dočkáme,“ uzavírá Dita Charanzová.