Pravidla by měla zohledňovat i možnosti automobilového průmyslu

Místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová je znepokojena kroky, které současná evropská administrativa chystá vůči automobilovému průmyslu: „Parlament chystá změny v již dohodnutých pravidlech měření emisí, Ursula von der Leyen dnes potvrdila zprávy o plánu dalšího velmi výrazného zpřísnění emisních limitů v Evropě. Již dříve přijatý plán na snižování emisí u automobilů stanovil ambiciózní cíl o 37,5 % do roku 2030. Dnes je na stole návrh na 50% snížení ve stejném času.

Za současné situace, kdy trhy čelí mnohým dalším výzvám, jsou nové regulace hazard s byznysem i pracovními místy. Mnohé firmy budou bojovat o přežití, zatížením dalšími regulacemi jim rozhodně nepomůžeme."

Evropský parlament se pak bude zabývat návrhem na zpřísnění pravidel pro měření emisí nově vyrobených automobilů podle normy Euro 6. Změny se mají týkat již dohodnutých technických parametrů a vyhodnocování emisní zátěže, které zohledňuje odchylky v měření ve zkušebnách a v reálném provozu.

„Považuji za krajně nešťastné, že se do této debaty nyní vůbec pouštíme. Jedná se o normy schválené již předchozím parlamentem, která se nám kvůli technickému nedostatku vrátila zpět na plénum k formálnímu přijetí. Kolegové ovšem zneužili tuto situaci a do jasně definovaných pravidel, podle nichž automobilky v dobré víře začaly připravovat testování emisí, vnáší nová zpřísnění.

Kolem původního návrhu se vedla dlouhá a odborná debata, jako jeden ze zpravodajů jsem u řady jednání osobně byla. Nyní pravidla hry měníme v jejím průběhu. Je to nefér vůči výrobcům, je to další zátěž a nejistota, které musí čelit. Přijetí navržených změn je nutné i na úrovni členských států a je velmi pravděpodobné, že s nimi souhlasit nebudou. Tato politika může v reálném byznysu napáchat řadu škod," uzavírá Dita Charanzová.